پدیدآورندگان

یوهانا اشپیری

نویسنده سوئیسی (1901 – 1827)

از همین پدیدآورنده