پدیدآورندگان

یان الموند

متولد 1969/ استاد ادبیات انگلیسی و دارای مدرک دکترا از دانشگاه ادینبورگ/ از دیگر آثار او: دو آیین، یک درفش و تاریخ اسلام در تفکر آلمانی.

از همین پدیدآورنده