پدیدآورندگان

گراردو نیولی

2012 – 1936/ ایران‌شناس ایتالیایی/ از سال 1970 تا 1993 رئیس دانشگاه شرق‌شناسی ناپل بود. سپس به رم رفت و تا سال 2008 در کرسی “تاریخ ادیان در ایران و آسیای مرکزی” در دانشگاه لاسپینتزای رم به تدریس و پژوهش پرداخت. او رئیس موسسه آفریقا/ شرق و عضو شورای مشاوران و مولفان دانشنامه ایرانیکا نیز بوده است. از او هشت کتاب و بیش از 200 مقاله مننتشر شده است.

از همین پدیدآورنده