پدیدآورندگان

کریم پورزبید

متولد 1357/ مترجم زبان عرب

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.