پدیدآورندگان

ژان پل سارتر

1980 – 1905/ نویسنده، نمایشنامه‌نویس و اندیشمند فرانسوی

از همین پدیدآورنده