پدیدآورندگان

میرچا الیاده

1986 – 1907/ اسطوره‌شناس و دین‌پژوه رومانیایی که از دانشگاه‌ها و مراکز متعددی دکترای افتخاری دریافت کرد/ از دیگر آثار او: سیاحت معنوی، تاریخ تطبیقی تکنیک‌های یوگا، منشا عرفان هندی، تاریخ ادیان، شمنیزم و…

از همین پدیدآورنده