پدیدآورندگان

لودویک ویتگنشتاین

1951 – 1889/ فیلسوف اتریشی

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.