پدیدآورندگان

قاسم  صنعوی

متولد 1316/ مترجم زبان فرانسه

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.