پدیدآورندگان

علی صادقی شهپر

متولد 1353/ مترجم

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.