پدیدآورندگان

صادق حجتی

متولد 1363/ دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجوی دکتری تاریخ علم در همین پژوهشگاه

از همین پدیدآورنده