پدیدآورندگان

شارلوت برونته

1816 – 1855 میلادی/ نویسنده انگلیسی

از همین پدیدآورنده