پدیدآورندگان

سیدمرتضی حسینی

متولد 1358/ مترجم زبان عربی

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.