پدیدآورندگان

سجاد  دهقان‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.