پدیدآورندگان

تئودور آدورنو

1969 – 1903/ موسیقی‌شناس، جامعه‌شناس و متفکر آلمانی

از همین پدیدآورنده