پدیدآورندگان

برایان کولودیژچوک

مبلغ نیکوکاری – مدیر مرکز مادر ترزا

از همین پدیدآورنده

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.