انتشار 3625 عنوان شعر معاصر و 1036 شعر کلاسیک در یک سال

براساس آمار منتشر شده توسط واحد آمار و اطلاع‌رسانی کتاب این موسسه، در یک سال گذشته 1303 ناشر در حوزه شعر به انتشار کتاب پرداخته‌اند که از این تعداد 72 ناشر-مولف هستند و 620 ناشر نیز فقط یک کتاب شعر منتشر کرده‌اند. در این بین 674 عنوان کتاب با شمارگان کمتر از 1000 جلد منتشر شده‌اند. از بین آثاری که در یک سال گذشته در حوزه شعر منتشر شده است، 3552 شاعر و پژوهشگر شعر مرد و 1409 شاعر و پژوهشگر شعر زن هستند.

در حوزه شعر، کتاب‌های ترجمه شده نیز وجود دارد که در تفکیک‌بندی آمار تعداد مترجمان کتاب‌های شعر، 176 مرد و 42 زن در این حوزه به فعالیت پرداخته‌اند. در این زمینه، کتاب‌های ترجمه شده شعر از سایر زبان‌ها به فارسی 42 عنوان کتاب و کتاب‌های ترجمه شده شعر از فارسی به سایر زبان‌ها 3 عنوان کتاب است.

در کتاب‌های ثبت شده به تفکیک شعر معاصر و شعر کلاسیک نیز 3625 عنوان شعر معاصر و 1036 عنوان شعر کلاسیک انتشار یافته است.

در بین ناشران حوزه شعر، «فصل پنجم» با 153 عنوان کتاب، «شانی» با 87 عنوان کتاب و «نیماژ» با 79 عنوان کتاب، به ترتیب بیشترین تعداد چاپ کتاب در حوزه شعر را منتشر کرده‌اند.

همچنین براساس این آمار و اطلاعات خانه کتاب مجموعه شعرهای «ضد» (سوره مهر)، «پذیرفتن» (چشمه)، «گریه های امپراتور» (سوره مهر)، «چه کسی مرا عاشق کرد؟» (امرود) و «مواظب باش! مورچه‌ها می‌آیند» (امرود) به ترتیب عناوین پرتکرارترین ( تجدید چاپ) کتاب‌های حوزه شعر را تشکیل می‌دهد.

*نقل از ایلنا

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.