آینده پیش‌رو برای خیلی از ما مبهم و چه بسا تیره و تار باشد. شرایط اقلیمی و سیاسی، جنگ‌ها و تنش‌ها، افزایش جمعیت و بسیاری مسائل دیگر روند افولی را در جهان نشان می‌دهد که در نهایت سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده شده است.

مواجهه با نابسامانی‌ها و قرار گرفتن در جریان اخبار حوادث وحشتناکی که در دنیا اتفاق می‌افتند، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و ما شاید از اینکه به هر حال می‌توانیم کاری در این باره انجام دهیم شگفت‌زده شویم.

نویسندگان «قدرت امید» در این کتاب کوشیده‌اند تا شما قادر شوید هنگام بحران واکنشی خلاقانه داشته باشید. هنگام مواجهه با نابسامانی‌های که گریبانگیر ماست، می‌توان دریافت که ادامه وضع موجود ممکن نیست. در چنین شرایط نامتعارفی آنچه به ما کمک می‌کند که از پسِ آن برآییم، درک اصالت انسانی، در چیزی فراگیرتر و جامع‌تر از خود انسان است.

رسیدن به «امید» یک نقطه شروع دارد. این کتاب درباره همین نقطه شروع است. از واقعیت‌ها فرار نمی‌کند و یک‌یک آنها را برمی‌شمارد اما هدفش از بیان واقعیت‌ها، شروع مبارزه با مشکلات است نه نومید شدن و افسرده شدن.

قدرت امید/ جوانا میسی، کریس جانستون/ ترجمه بابک کابری/ چاپ اول،‌ ۱۳۹۸/ ۲۹۶ ص/ ۴۳۰۰۰ تومان/ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.