تئودور فونتانه، شاعر و مهمترین رمان‌نویس رئالیست قرن نوزدهم آلمان به لحاظ شهرت در بین نویسندگان آلمانی، پس از گوته مقام دوم را در ادبیات اروپا دارد.

فونتانه در «بی بازگشت» که نگارش آن در سال ۱۸۹۱ میلادی به پایان رسید، ضمن ترسیم دقیق محیط، داستانِ «کریستین»، زنی محزون، اندیشمند زیبا را روایت می‌کند خود را سراپا وقف شوهر و دو فرزندش کرده است.

در مقابل، مرد، (هلمت) سرخوش و لاقید است و به امور خانواده توجه چندانی ندارد. بعد از ۲۳ سال زندگی مشترک، حال تنشی پنهان در روابطشان رخنه کرده است. شوخی‌ها و سرخوشی هالک از یک‌سو و ابراز محبت‌ها و برنامه‌هایی که کریستین در سر دارد، هیچ‌کدام کاری از پیش نمی‌برد و به تلخکامی‌ها دامن زده می‌شود.

اینکه چگونه این زوج روزی به وضعیتی می‌رسند که هرگز تصور و آرزویش را نداشته و گریزی هم از آن نمی‌یابند، محور حوادث این رمان از بزرگترین نویسنده قرن نوزدهم آلمان است.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.