کمتر نامی در تاریخ فلسفه به اندازه نام او شگفتی آفرین و تناقض برانگیز بوده است. اغلب مردم عادی او را نمی شناسند و بسیاری از فلسفه دانان او را فیلسوفی به تمام معنا و مجسمه فلسفه می خوانند. ویتگنشتاین از جمله فیلسوفان قرن بیستم است که بیش از دیگران به او استناد شده و محل رجوع بوده است. درحالی که او در سراسر زندگی اش جز چند ده صفحه چیزی منتشر نکرده است.
در این کتاب از یادداشت های روزانه او در زمان جنگ جهانی اول، گفته ها و یادداشت های زندگینامه نویس ویتگنشتاین، مواضع مذهبی و انزواجویانه اش، شرایط او در خانواده و دوران خدمت سربازی و… نکته های بسیاری آمده که به خوانندگان در درک سیر تحول اندیشه و شخصیت او کمک شایانی می کند. در جایی از کتاب به علاقه ویتگنشتاین به کتاب “شرح مختصر اناجیل” اثر تولستوی اشاره شده و به نقل از راسل آمده است که او همیشه آن کتاب را می خواند و همراهش داشت. و خود نیز در این باره گفته بود که این کتاب زندگی مرا نجات داد.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.