هدف این کتاب روشن کردن اهمیت پدیده نبوغ است و با این دیدگاه به بررسی همه‌جانبه آن می پردازد. در این مسیر، نبوغ از لحاظ تاریخی، ماهوی، زیستی، اجتماعی و روانی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه بیش از هر چیز مایه شگفتی است، تاثیر فرهنگ در ظهور این پدیده است زیرا نبوغ فراتر از آرایش ژنریک در گروه‌های انسانی رخ می‌دهد. آیا تمدن‌ها و فرهنگ‌های عظیمی که در تاریخ بشر بنا شده‌اند، بر اثر وجود انسان‌هایی بوده که ژن‌های برتری داشته‌اند؟ آیا انسان‌هایی که در کشورهای آلمان، ژاپن و چین زندگی می‌کنند در مقایسه با انسان‌هایی که در کشورهای آفریقایی یا خاورمیانه زندگی می‌کنند، ژن‌های برتری دارند؟

این کتاب با بررسی و جمع بندی مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته، به ما می‌گوید که دنیای غرب چگونه با شناخت نوابغ و استعدادها، آن‌ها را جذب و درونی می‌کند و بر غنای هوشمندی خود می‌افزاید. به‌طور کلی نابغه کیست و معیار هوشمندی کدام است؟

برخی فصل‌های کتاب عبارتند از:‌ «نخستین تحقیقات در زمینه نبوغ»، «آیا نبوغ ارثی است؟»، «نبوغ ارثی است یا آموختنی؟»، «رابطه نبوغ و جنون چیست؟، «نبوغ فردی است یا جمعی؟»

نویسنده کتاب دین کیت سیمونتون است. او رئیس انجمن بین‌المللی زیبایی‌شناسی تجربی، رئیس دپارتمان روان‌شناسی دانشگاه دیویس کالیفرنیا، رئیس انجمن روان‌شناسی، زیبایی، خلاقیت و هنر دانشگاه یوسی دیویس، برندة جایزة ویلیام جیمز از انجمن روان‌شناسی امریکا (APA) و نویسندة ده‌ها مقاله و کتاب در زمینه‌های خلاقیت، نبوغ، رهبری، تاریخ روان‌شناسی و زیبایی‌شناسی است.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.