مجموعه “هزاره‌های دنیای باستان” تمامی ابعاد پژوهش‌های بنیادین دنیای باستان را دربر می‌گیرد؛ از تواریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گرفته تا تواریخ عمومی، باستان‌شناسی، اساطیر، آیین‌ها و ادیان، زبان‌های باستان، تاریخ هنر، فرهنگنامه‌ها و همچنین ترجمه منابع دست اول همچون آثار کلاسیک یونان و روم.

تورج دریایی مولف این کتاب، استاد تاریخ و تمدن ایران در دانشگاه کالیفرنیاست. کتاب “ایران ساسانی” او در سال 2010 برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه شد. “ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان” مجموعه مقالاتی است درباره تاریخ و فرهنگ عهد ساسانی. نویسنده در این مقالات اساس تحقیقات خود را بر منابع دست اول و آخرین پژوهش‌های طرح شده در حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع ساسانی قرار داده است. دغدغه مولف گنجاندن تاریخ ایران ساسانی در تاریخ پساباستان جهان و شاید گذار از تاریخ سلسله‌ای ایرانی است.

در این کتاب می‌خوانیم: رازهای خاندان ساسانیان، پادشاهان ساسانی و نیاکانشان، پادشاه آرمانی ساسانیان، تاریخ و حماسه و سکه‌شناسی، سندیت تاریخی شاهنامه، فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین، خلیج فارس در دوران پیش از اسلام و…

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.