یکی از دغدغه های همیشگی در حوزه نشر آثار فلسفی این بوده است که چگونه مخاطب عام و ناآشنا به فلسفه را با آرا و اندیشه های بزرگان این عرصه آشنا کنند و مقدمات ورود به جزئیات و مفاهیم عمیق مرتبط با بشریت را با زبانی ساده فراهم کنند. کشور ما بیش از هرچیز با فقر تالیف و تئوری‌پردازی درحوزه های اندیشه روبروست. این مساله مربوط به چند سال یا چند دهه گذشته نیست و شاید چند سده است که اندیشه‌ورزی ایرانی با رکود مواجه شده و هم درحوزه دین و هم در وادی فلسفه از پویایی و حتی موجودیت افتاده است. در اینمیان مترجمان کوشیده اند با ترجمه افکار اندیشمندان غربی خلا اندیشه را تاحدی پر کنند و دروازه‌های شناخت به روی دغدغه‌ها و پرسش های بنیادین بشری را باز نگه دارند. با این حال یکی از مشکلات همیشگی در این عرصه، نحوه ارتباط مخاطب عام با آثاری از این دست بوده است. چه همواره تصوری مغلق و تودرتو از فلسفه در اذهان وجود داشته و رغبت و کششی به سوی فهم اندیشه در مخاطب پدید نمی‌آمده و جز دنبال‌کنندگان فلسفه و دانشجویان و نخبگان، از این گونه کتاب‌ها گریزان بوده اند.

اما به تازگی کتابی از جرمی استنگروم و جیمز گاروی توسط ابوالفضل توکلی شاندیز ترجمه و وارد بازار کتاب شده، که پنجره ای خوش‌منظره را به روی مخاطبان عام برای ورود به فلسفه و شناخت فیلسوفان دیروز و امروز جهان گشوده است.
این کتاب “فیلسوفان بزرگ؛ از سقراط تا فوکو” نام دارد که در قطع وزیری بزرگ به صورت تمام رنگی و با کاغذ گلاسه عرضه شده است.

این کتاب شرحی از زندگیبزرگان اندیشه و تفکر ایشان ارائه می دهد و مهم ترین پرسش ها و درونمایههای آثار آنها را به اختصار در اختیار خواننده می گذارد. درواقع بلندپروازانه‌ترین و پیچیده‌ترین سوال‌های ذهن بشری را به صورت همه فهم وموجز مطرح و مکاتب و آثار بزرگ این حوزه را معرفی می کند.

کتاب از شش بخش کلی تشکیل شده است: دوران باستان و قرون وسطی، عصر رنسانس، قرن هفدهم، قرن هجدهم، قرن نوزدهم و قرن بیستم. سقراط آغازگر فلاسفه و میشل فوکو آخرین متفکری است که به آن پرداخته شده است. ماکیاولی، دکارت، اسپینوزا، روسو،کانت، مارکس، نیچه، پوپر، هایدگر، ویتگنشتاین و… از دیگر چهره‌هایی هستند که با زبان ساده معرفی شده و خوانندگان جوان یا کسانی که مایل به دراختیار داشتن شرحی مختصر از تاریخ اندیشه جهان هستند می‌توانند به آن مراجعه کنند.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.