یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه‌شناس، با این درخواست که «جامعۀ سکولار باید فهم جدیدی از اعتقادهای دینی به دست آورد» موجب شگفتی بسیاری شد. او می‌پرسد آیا عقل عرفی می‌تواند شالوده‌هایی کارآمد را برای دولت قانونی مردم‌سالار تأمین کند؟ از سوی دیگر یوزف راتزینگر، پاپ بندیکت شانزدهم، به منظور استقرار و تقویت شالوده‌های اخلاقی دولت، و نیز آنچه «آسیب‌شناسی‌های عقل و دین» می‌نامد، دربارۀ اهمیت عقل ناب و دین مشروع بحث می‌کند. مقالات خردمندانۀ کتاب حاضر نتیجۀ گفتگوی این دو متفکر است که با حمایت آکادمی کاتولیک باواریا برگزار شد.

یوزف راتزینگر، پاپ بندیکت شانزدهم، بیش از بیست و پنج سال تحت نظر پاپ پل دوم، رئیس کنگرۀ آموزۀ ایمان و پیش از آن سراسقف شهرهای مونیخ و فرزینگ بود. راتزینگر متألهی مشهور و استاد الهیات جزمی و بنیادی در دانشگاه‌های بُن، مونستر و توبینگن بود. برخی آثار او: «مقدمه‌ای بر مسیحیت»، «حقیقت و تسامح»، «مسیحیت و بحران کلیساها»، «اصول الهیات کاتولیک» و «خدا و جهان».

یورگن هابرماس، استاد فلسفه و جامعه‌شناسی، کتاب‌هایی متعدد در زمینۀ فلسفه و نظریۀ اجتماعی نوشته است که از میان آن‌ها می‌توان «انسان تک‌ساحتی» و «نظریۀ کنش ارتباطی» را نام برد.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.