سینما از همان روزی که به یکی از حوزه‌های پراهمیت هنری تبدیل شد، تحولات بی‌شماری را رقم زده است. این رسانه نافذ و تعیین‌کننده حتی در بسیاری از کشورها در عملیاتی کردن راهبردهای ملی و بین‌المللی اثرگذاری‌های جدی و فراوانی داشته است.

در عین حال و به موازات دگرگونی‌هایی که تکنولوژی دیجیتال بر حوزه‌ّهای مختلف گذاشته است، سینما هم بی‌نصیب نمانده، به‌گونه‌ای که به عنصر گریزناپذیر تکنولوژی تصویر متحرک تبدیل شده است.

کتاب حاضر، چارچوب‌نظری مهمی را ارائه می‌کند تا بر اساس آن، فضاها و زمان‌های سینمای دیجیتال معاصر و همچنین موجودات، یا کاراکترهایی که این سینما را احاطه می‌کنند و روابط ما، هم با آنها و هم با خود تصاویر را درک کنیم.

فقط این نیست که اَبَرسینما نمی‌تواند از نظریه‌های پیشین سینما از جمله نظریه‌های سینمای دیجیتال بهره ببرد. بلکه ابرسینما در برخی موارد بعضی از استدلال‌های اساسی را که تا امروز دغدغه اصلی نظریه‌های سینمای دیجیتال بوده‌اند کنار می‌گذارد، به‌ویژه ایده نمایه‌ای بودن.

ویلیام براون نویسنده «ابرسینما»، دارای دکترای فلسفه در نظریه فیلم و سینمای دیجیتال و مدرس ارشد مطالعات سینمایی در دانشگاه روهامپتون لندن است. همچنین به‌عنوان کارشناس و پژوهشگر در زمینه‌های فلسفه فیلم، نظریه فیلم، سینمای دیجیتال، نظریه شناختی فیلم، فیلم و فلسفه، سینمای فراملیتی، سینمای سه‌بعدی، سینما و سیاست و تاریخ سینما فعالیت می‌کند.

نگارش مقالات تخصصی سینمایی برای نظریات با تاکید بر کاربرد فناوری دیجیتال در سینمای معاصر و ساخت چندین فیلم سینمایی کوتاه، از دیگر فعالیت‌های اوست.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.