مجموعه کلاسیک‌های جیبی، شامل آثار کوتاه و کمتر چاپ‌شده یا کمتر دیده‌شده نویسندگان بزرگ جهان است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

با دقتی بیشتر نگاه کردم. خیلی خوش‌بنیه، ظریف، چالاک و نیرومند بود. با چهره‌ای زیبا و چشــم‌های درشت روشن، و شاید بی‌حالت. بر روی هم، جوان خوش‌چهره‌ای بود و عیبی در او نمی‌دیدم، جز اینکه پوســتش تیره و پرمو بود، که از این ویژگی‌اش خوشــم نمی‌آمد. ذهن او مایه سردرگمی‌ام می‌شد، ولی از سویی، مرا جذب خود می‌کرد. 

کلمه‌ای که پزشک به کار برده بــود به یادم آمد: بی‌گناه. تا آمدم با خود بیندیشــم که این صفت در مورد او درست است یا نه، جاده در مسیر بایر و تنگ سیلاب افتاد. صدای خروش آب از زیر گاری می‌آمد، که فضای آبکنــد را پر می‌کرد و هجوم باد قطره‌های ریــز آب را روی ما می‌پاشید. 

صحنه بسیار تاثرانگیزی بود. دیواره‌های کنار آبکند راه را ایمن کرده بود و قاطر پیش می‌رفت و وقتی دیدم که همسفرم از فرط وحشــت، رنگ رخ باخته اســت حیرت کردم.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.